Az Adatkezelési szabályzatot ide kattintva letöltheted.

Adatkezelési szabályzat

Szolgáltató kötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelésére.

1. A Szolgáltató adatkezelőnek minősül az alábbi adatok vonatkozásában:

1) A Felhasználó IP címe

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az informatikai rendszer védelme és az applikáció biztonsága.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az utolsó látogatásától számított 15 napon belül.

2) A Felhasználó e-mail címe
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználó azonosítása az applikáció szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor. Tájékoztatás a szolgáltatást érintő kérdésekben, hírlevelek küldése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Szerződés teljesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A szerződés megszűnéséig.

3) A Felhasználó neve
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A GDPR-ban foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hivatkozott jogszabályban előírt megőrzési időn belül.

4) A Felhasználó számlázási adatai
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A számla kiállításától számított jogszabályban előírt megőrzési időn belül.

5) A Felhasználó tanulmányi adatai (középiskola neve)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználói igényekhez jobban igazodó szolgáltatás nyújtása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Felhasználó hozzájárulása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hozzájárulás visszavonásáig.

6) A Felhasználó születési dátuma
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználói igényekhez jobban igazodó szolgáltatás nyújtása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Felhasználó hozzájárulása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hozzájárulás visszavonásáig.

A regisztrációval távollévők között kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A szerződés teljesítéséhez szükség van a felhasználó azonosítására az applikáció szerződéses szolgáltatásainak Felhasználó általi igénybevételekor. Az azonosítás a Felhasználó e-mail címével történik, melyet a regisztráció során megad. Emellett a szerződés időtartama alatt a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy számára a Szolgáltató 30 naptári napon belül maximum 4 hírlevelet küldhet a megadott e-mail címre. Hírlevélnek csak és kizárólag azon e-mailek minősülnek, melyek nem csak a szolgáltatás ellátását, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelést szolgálják.

A felhasználó e-mail címét, nevét és megadás esetén a születési időt, illetve tanulmányi adatait harmadik fél, a firebase.google.com (Google LLC) tárolja és biztosít hozzáférést a Szolgáltató számára.

A felhasználó számlázási adataival kapcsolatban az adatok jogszabályi előírásra történő tárolását és szolgáltató számára hozzáférés biztosítását harmadik fél, a billingo.hu (Octonull Kft.) végzi. A számlázási adatokhoz Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez hozzáférést kell biztosítania a könyvelést végző személyeknek.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára a fentieken kívül csak jogszabályi rendelkezés illetve hatósági kötelezés alapján teszi hozzáférhetővé.

2. Az adatok kezelője

Személyes adataid adatkezelője az Érettségi+ applikáció szolgáltatásainak igénybevételekor a Meplab Solutions Kft. (Székhely: 1026 Budapest, Széplak utca 19., Adószám: 26515401-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-329692, KSH szám: 26515401-5829-113-01.). Kapcsolatba lépni a www.erettsegiplusz.hu weboldalon keresztül tudsz vele. A kezelt adatok közül, amelyeket az applikáció használata során megadsz nekünk harmadik fél tárol. Bármikor van lehetőséged törölni a teljes fiókodat, és ezzel együtt az applikációban megadott minden adatot. Ebben az esetben az általad esetlegesen előfizetett felkészítő anyagaid elvesznek.

3. Személyes adatok megosztása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, és a díj megfizetésével kapcsolatosan személyes adatokat továbbít harmadik fél részére. A számlázási adatokat Szolgáltató az e-számla kiállító harmadik fél (Octonull Kft.) részére továbbítja a számla jogszabályban előírt módon történő kiállítása céljából, valamint hozzáférést biztosít ezen számlázási adatokhoz a Szolgáltató könyvelését végző harmadik fél részére.

A felhasználó e-mail címét, nevét és megadás esetén a születési időt, illetve tanulmányi adatait tárolásra továbbítja harmadik fél részére, a firebase.google.com (Google LLC) számára.

A Felhasználó e-mail címét, (amely a Felhasználó beazonosítására szolgál az applikáció szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor) Szolgáltató a kártyás fizetési folyamat során továbbítja harmadik fél, a BrainTree részére az előfizető beazonosítása céljából.

A harmadik fél nem jogosult ezeknek a náluk tárolt adatoknak semmilyen, a céltól eltérő másodlagos hasznosítására.

4. Említett partnerek elérhetősége

Számlázó program üzemeltetője: Octonull Kft.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-198177
ADÓSZÁM: 25073364-2-42
SZÉKHELY: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
WEBOLDAL: https://www.billingo.hu/

Online fizetési szolgáltató: PayPal, Inc.
WEBOLDAL: https://www.braintreepayments.com/hu?locale=hu

Szerver szolgáltató: Google LLC.

WEBOLDAL: https://firebase.google.com/